STUGOR
Incheckning: tidigast kl 15.00
Utcheckning: senast kl 11:00
Bokningsavgift: 90 kr

EXTRA TJÄNSTER/UTRUSTNING
Slutstäd (ej disk) Kobben 500 kr, Udden och Viken 4 bäddars 900 kr, Viken 6 bäddars 1200 kr, Holmen och Sundet 1200 kr, Skäret 1500kr, Vindö 1500 kr, Skäret 7a+b 2000kr, Solsund 2500 kr. Bokas senast 2 dagar före avresa.
Lakanset + Handdukar 150 kr/set
Barnsäng 100 kr i mån av tillgång. Boka så tidigt som möjligt
Barnstol 50 kr i mån av tillgång. Boka så tidigt som möjligt

Pool kan köpas till förmånligt i samband med bokning av stugan.

Tvättmaskin/tumlare. Tre timmar 120 kr/gång . Bokas i receptionen.

 

DJUR I STUGA
Uppge vid bokning om ni vill ta med djur. Djur är tillåtna i ett flertal stugor, dock ej i sängar soffor etc.

Betalning:
-20 % senast 14 dagar efter bokningsdatum. Resterande belopp ska vara Talludden tillhanda senast 30 dagar före ankomst.
-Vid bokning kortare tid än 30 dagar före ankomst ska betalning  vara Talludden tillhanda inom 5 dagar från bokningstillfället, då inget annat anges.

MEN OM DET HÄNDER NÅGOT?
Ni kan välja att ha ett ekonomiskt skydd för eventuell avbokning. Avbeställningsskydd 200 kr. Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte varit kända när ni bokade:

Dödsfall, sjukdom eller olycka av allvarligare art, som drabbat dig själv, make, maka, sambo, familj eller medresenär boende i samma stuga.
Inkallelse till krigsmakt eller civilförsvar. Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför er kontroll, som ni inte kunde förutse när ni bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att ni ska stå fast vid er bokning, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i er bostad.  Ni måste kunna styrka ert förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet, försäkringsbolag eller liknande. Avbeställningsskydd och eventuell ändringsavgift återbetalas ej vid avbokning.

VAD GÄLLER OM JAG VILL AVBOKA?
Ni kan avboka skriftligen till oss.

Avbokning tidigare än 30 dagar före ankomst
-Hyresbelopp -500 kr återbetalas.

Avbokning senare än 30 dagar före ankomst
-Med avbeställningsskydd. Hyresbeloppet återbetalas fram t o m  avbokning dagen före ankomst, intyg krävs.
-Utan avbeställningsskydd. Ingen återbetalning sker.

Avbruten vistelse
Ingen återbetalning sker.

Avbokning av stuga sker skriftligen.

Not: Vi sänder normalt ej ut bekräftelse på att beloppen har kommit oss tillhanda. Däremot försöker vi få kontakt med er innan avbokning sker då betalning inte erlagts i tid.

Vid kontakt med oss, ange gärna ert bokningsnummer så hittar vi er lättare.