Talludden

Området ligger i centrala Färjestaden som är Ölands huvudort.

Talludden har varit varit ett kärt besöksmål sedan 40-talet. Många är idag återkommande gäster. För några år sedan firade en gäst sitt 50 år som återkommande gäst. För att våra gäster ska fortsäta att trivas hos oss har vi lite regler.

Klicka här